شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
درباره ما

اعضای تحریریه با عشق وافر و خلوص کامل درازای دستمزد مختصر و فقط برای اعتلای علم با جدیت تمام انجام وظیفه می­کنند.

اهداف :

بالا بردن سطح محققان  و دانشجویان به نحوی که آنان نتیجه یافته­های خود را در اختیار دانش پژوهان قرار دهند.

چشم­انداز:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، فصلنامه را بشناسند و در صورت پسند و مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند. این فصلنامه راه درازی را پیموده و به هدفی که خواسته است،  کم و بیش رسیده است هر چند یکی دوسال دیگر باید طی شود تا در سطح بین المللی آنرا بشناسند و مقالاتی  ارسال کنند.