شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
تماس با ما

مدیر مسئول:سهیلا موسوی سیرجانی ایمیل: ‎S_movsavi@azad.ac.ir کشور: ایران

سردبیر:امیر بانو کریمی ایمیل: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir کشور:

مدیر داخلی:راویه قلی پور ایمیل: کشور: ایران

اطلاعات مجله

نام مجله: ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

نشانی: ‎تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، پلاک 173، طبقه دوم‎

کد پستی: ‎1584743311‎

ایمیل: ‎pll@azad.ac.ir وب سایت: ‎http://journals.azad.ac.ir/pll

تلفن: ‎021-888 300 23‎ فکس: ‎021-888 300 23

محل ما بر روی نقشه

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول