شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎1002-456

سال دهم, شماره سی و هفتم, ‎1393/10/01

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

ژیلبر دوران و نقد اسطوره‌ای (پیکره مطالعاتی: رمان قلب سگی اثر میخاییل بولگاکف)

چکیده مقاله:

در این نوشتار به تبیین و تعریف دو روش «اسطوره‌سنجی» و «اسطوره‌کاوی» پرداخته‌ایم. تدقیق در این روش‌‌ها ما را بدان رهنمون شد که روش نقادی اسطوره‌سنجی به طور کلی‌ روشی است که قصد دارد با شناسایی کوچک‌ترین واحدهای معنادار از گفتمان‌های اسطوره‌ای در یک اثر ادبی و هنری، و نیز بررسی روابط میان آنها با یکدیگر، به ساختاری طبیعی از اسطوره‌ای کلان ـ یک سر اسطوره ـ در آن اثر دست یابد که با چند و چون زندگی شخصی مؤلف اثر نیز به طور مستقیم در ارتباط است و از این بابت منتقد را در نقد آن اثر یاری می‌کند. اسطوره‌کاوی که بیشاز نقد در پی تحلیل آثار ادبی و هنری است، در واقع در طول روش اسطوره‌سنجی قرار دارد و عبارت است از کاربرد همان روش در میدانی گسترده‌تر به همراه تمامی متون اجتماعی، فرهنگی، تاریخی موثر در خلق و حتی خوانش آن اثر. همچنین برای آشنایی با چند و چون کاربرد این روش‌ها در ادامه تلاش شد تا رمان قلب سگی میخاییل بولگاکوف به طور همزمان از طریق هر دو روش نقد و تحلیل شود.

مولف و محقق: , بهروز عوض پور , بهمن نامور مطلق

کلید واژه ها: ژیلبر دوران، اسطوره‌سنجی، اسطوره‌کاوی، قلب سگی‌، میخاییل بولگاکوف

مراجع و رفرنس ها:

اوید. 1389. افسانه‌های دگردیسی. میر جلال‌الدین کزازی. تهران: معین.
بولگاکوف، میخاییل. 1380. دل سگ. مهدی غبرایی. چ 1. تهران: کتابسرای تندیس.
ــــــــــــــــــ. 1389. قلب سگی. آبتین گلکار. چ 5. تهران: نشر ماهی.
عباسی، علی. 1390. ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران: کارکرد و روش‌شناسی تخیل. تهران: علمی و فرهنگی.
شمس لنگرودی، محمد تقی. 1367. بولگاکوف، مایاکوفسکی و مسخ کافکایی. تهران: کتابسرای تندیس.
نامور مطلق، بهمن. 1388الف. «اسطوره‌سنجی نزد ژیلبر دوران (مورد کاربردی آثار خاویر دو مستر)»، نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره اول . ش 2.
ــــــــــــــــ. 1388ب. «گذار از اسطوره‌سنجی به اسطوره‌کاوی»،پژوهش‎‌نامه فرهنگستان هنر، ش 14.
هومر. 1387. ایلیاد و اودیسه. سعید نفیسی. تهران: هرمس.
یانوش، گوستاو 1352. گفت‌وگو با کافکا. فرامرز بهزاد. تهران: خوارزمی.

English scours
Brunel, Pierre. 1992. Mythocritique theorie et parcours.Paris: Puf.
Durand , Gilbert. 1992a. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Dunod.
__________.1992b. Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse. Paris: Dunod.
__________.1996. Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. Paris : Albin Michel.
Rougemont , Denis de. 1961. les mythe de l'amour. Paris: Dunod.

References
Abbāsi, 'Ali. (2011/1390SH).Sākhtār-hā-ye neām-e takhayyol az manzar-e Gilbert Duran: kārkard va ravesh shenasi-ye takhayyol. Tehran: Elmi va Farhangi.
Bulgakov, Mikhail Afanasevich.(2001/1380).Del-e Sag(Sobachye serdtse=heart of a dog).Tr. by Mehdi Ghebrāi. 1st ed. Tehran: Ketābsarā-ye Yandis.
Bulgakov, Mikhail Afanasevich. (2010/1389SH).Ghalb-e Sagi (Sobachye serdtse=heart of a dog).Ābtin Golkār. 5th ed. Tehran: Nashr-e Māhi.
Homer. (2008/1387SH).Iliad and odyssey.Tr. by Saeed Nafisi. Tehran: Hermes.
Janouch, Gustaw. (1973/1352SH).Goft o gou bā Kafka.Tr. by Faramarz Behzad. Tehran: Khārazmi.
Namvar Motlaq, Bahman. (2009/1388SH). “gozār az ostoureh-sanji be ostoureh-kāvi”.Pazhouheshnameh Farhangestān-e Honar.No. 14.
______________________ .(2009/1388SH). “ostoureh sanji nazd-e Gilbert Duran (mored-e karbordi āsār-e Xavier de Maistre) ”. Critical Language&Literary Studies Journal.Period 1.No. 2.
Ovid. (2010/1389SH). Afsāneh-hā-ye degardisi (Les Metamorphoses). Tr. by Mirjalāl-oddin Kazzāzi. Tehran: Mo'in.
Shams Langroodi, Mohammad taqi.(1988/1367SH).Bulgakov, Mayakovski va maskh-e Kāfkāi. Tehran: Ketābsarā-ye Tandis.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول