شماره سی و سوم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
آخرین شماره
سال نهم - شماره سی و سوم - ‎1392/10/01‎

آزاد اندیشی در ابوسعید و سهراب سپهری

نویسنده (ها) : عبدالعلی اویسی کهخا

عشق پژوهشی؛ از خدا تا انسان

نویسنده (ها) : سید حسین حسینی

تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

نویسنده (ها) : حمید رضا خوارزمی , محمد رضا صرفی , محمود مدبری , عنایت الله شریف پور

ضحاک و بین‌النهرین

نویسنده (ها) : علیرضا مظفری , علی اصغر زارعی

نقش اسطوره و جنسیت (نقش زن) در سینمای بهرام بیضایی

نویسنده (ها) : اکبر شامیان ساروکلایی , مریم افشار

دل آدمی و مراتب آن در عرفان اسلامی

نویسنده (ها) : مرتضی شجاری , زهرا گوزلی

تحلیل ساختاری – اسطوره‌ای حکایت غلام و بازرگان در مرزبان‌نامه

نویسنده (ها) : نسرین علی اکبری , میثم روستایی

معرفت كشفي در نهج‌البلاغه

نویسنده (ها) : بخشعلی قنبری

حافظه مولانا

نویسنده (ها) : مجید منصوری

سماع اهل تصوف و رویکرد سعدی بدان

نویسنده (ها) : فرح نیازکار

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول