شماره سی و چهار

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
آخرین شماره
سال دهم - شماره سی و چهار - ‎1392/12/29‎

خرقه‏سوزی در شعر حافظ

نویسنده (ها) : خدیجه حاجیان- , سعید بزرگ بیگدلی

اسطوره «داوری ایزدی» به‏وسیلۀ آتش در شاهنامه

نویسنده (ها) : نغمه دادور

تحلیل خوابهای صوفیان در رسالۀ قشیریه

نویسنده (ها) : احمد رضایی

تحليلي روانشناسانه از داستان سياوش بر مبناي الگوي ساختار ذهن فرويد

نویسنده (ها) : محمدرضا روزبه , کیانوش دانیاری

بیان‏ناپذیری تجربه عرفانی با نظر به آرای مولانا در باب «صورت» و «معنا»

نویسنده (ها) : منظر سلطانی , سعید پورعظیمی

بررسی تطبیقی مفهوم سلوك در رمان سيذارتا و حكايت شيخ صنعان

نویسنده (ها) : اسحاق طغياني‌ , زهره مشاوري

تحلیل اسطوره¬ای رمان سووشون با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره¬ها

نویسنده (ها) : محمد علیجانی , حسینعلی قبادی , سعید بزرگ بیگدلی

طنز؛ زبان تبلیغ و اعتراض در متون عرفانی و سوررئالیستی

نویسنده (ها) : ناصر علیزاده , ویدا دستمالچی

بررسی خلوت و تحوّل آن در تصوّف

نویسنده (ها) : ذکیه فتاحی , شهرام پازوکی

ششتری و نقش او در گسترش شعر عرفانی عربی

نویسنده (ها) : سیدمهدی مسبوق

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول