شماره سی و پنجم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
آخرین شماره
سال دهم - شماره سی و پنجم - ‎1393/04/01‎

پدیده شب در اندیشه مولوی

نویسنده (ها) : خدابخش اسداللّهی , بهنام فتحی

نکته‌ای در ساختار داستان آسمان‌پیمایی کیکاووس

نویسنده (ها) : معصومه باقری , سحر رستگاری نژاد

نمودهای سودمند کهن‌الگوی آنیموس در ادب پارسی

نویسنده (ها) : شکرالله پورالخاص , جعفر عشقی

تحلیل تولد «دوباره» پیر چنگی در مثنوی مولوی بر اساس نظریه یونگ

نویسنده (ها) : فرهاد درودگریان

تحلیل اسطوره دوشیزه- مادر

نویسنده (ها) : محمد رضا حسنی جلیلیان , علی حیدری , بهجت بیرانوند

بررسی تحلیلی عبارت «مَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ وَ عَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهيدٌ» بر اساس متون عربی و فارسی

نویسنده (ها) : بتول حیدری , سید مهدی نوریان , اسحق طغیانی

جلوه‌های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

نویسنده (ها) : حسنعلی عباسپور اسفدن , احمد رنجبر

بن‌مایه‌های عرفان گنوسی در داستانی از هفت پیکر نظامی

نویسنده (ها) : مهین دخت فرخ نیا

بررسی و تحلیل ظرفیت‌های تمثیلی عرفانی در حکایاتی چند از نزهة الارواح

نویسنده (ها) : فاطمه کوپا

نقد اسطوره‌شناختی نمایشنامه «دلی بای و آهو» اثر عباس معروفی

نویسنده (ها) : محمد علی محمودی , کمال الدین ارخی

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول