در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سفارش نشریه

نام
ایمیل

شماره اول

مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش

شاپا: ‎2322-3103

مدیر مسئول:

رضا نيک‌بخش, دکتر

پست الکترونیک: ‎jmobs@azad.ac.ir‎

سردبیر:

فرشاد تجاري, دکتر

مدیر داخلی:

پريسا پورنعمتي, دکتر

آخرین شماره
سال اول - شماره اول - ‎1391/04/01‎
سرمقاله

سخن سردبیر

چکیده انگلیسی مقالات

چکیده انگلیسی مقالات

مقایسۀ فاکتورهای تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی 2011 یونان

نویسنده (ها) : حامد علیزاده , شهرام علم , مریم منظمی

نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادي ورزش قهرماني

نویسنده (ها) : فاطمه ظهرابي , رضا صابونچي , مهديه رهام

رابطۀ خودکارآمدی با سبك مديريت كلاس معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر تهران

نویسنده (ها) : محمدرضا اسماعیلی , شهره کتابیان , شعله خداداد

رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی خراسان رضوی

نویسنده (ها) : حسین پیمانی زاد , حسن قاسمعلی پور

نقش مهارت‌هاي ارتباطي معلمان ورزش بر شکل‌گيري فرهنگ سازماني در بين کارشناسان تربيت بدني ادارة آموزش و پرورش اسلام‌شهر

نویسنده (ها) : رسول نظري , فاطمه امامي نسب , طيبه زرگر

رابطۀ بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی

نویسنده (ها) : سعید یارمحمدی منفرد , سید حسین موسوی , علیرضا یوزباشی

ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال 1390

نویسنده (ها) : حسین پورسلطانی زرندی , رامین ایرجی نقندر

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سیاست حفظ حریم خصوصی|شرایط و ضوابط | ویرایش: 3.5

بازدید ها