در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎452-5

سال هشتم, شماره 32, ‎1391/06/30

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

نقش خودمهارگري، کيفيت رابطه با والدين و محيط مدرسه در سلامت رواني و رفتارهاي ضد اجتماعي نوجوانان

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، شناخت نقش متغیرهای خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محيط مدرسه در پیش‎بینی رفتارهای ضداجتماعی و سلامت روانی نوجوانان بود. 241 دانش¬آموز (117پسر و 124دختر) به روش نمونه‎برداری چندمرحله‏ای از دبیرستان¬های شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و مقیاس خودمهارگري (تانجنی و بامیستر،2004)، مقیاس والد‌ـ‌کودک (فاین، مورلند و شوبل،1983)، سياهه محیط کلاس و مدرسه (آلفرد و ديگران، 2004)، مقیاس افسردگی، اضطراب و تنيدگی (لاویباند و لاویباند، 1995) و سياهه رفتارهاي ضد¬اجتماعي (محمدي¬مصيري و ديگران، 1389) را تکمیل کردند. براي تحلیل یافته‏های این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و فضای مدرسه با رفتارهای ضداجتماعی و عدم‌سلامت روانی رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان دادند که از طریق متغیرهای خودمهارگری، کیفیت رابطه مادر، جنس و فضای مدرسه می‏توان 33 درصد از واریانس سلامت رواني و از طریق متغیرهای کیفیت رابطه با مادر، خودمهارگری و کیفیت رابطه با پدر می‏توان 14 درصد از واریانس رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان را تبیین کرد. در مجموع، می‎توان نتیجه گرفت که متغیرهای فردی، خانوادگی و مدرسه نقش مهمی در افزایش سلامت رواني و کاهش رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان ایفا می‏کنند.

مولف و محقق: فرهاد محمدي مصيري , يعقوب شفيعي فرد , مژده داوري , محمدعلي بشارت

کلید واژه ها: خودمهارگري، رابطه والد-کودک، محيط مدرسه، رفتارهاي ضد اجتماعي، نوجوانان

مراجع و رفرنس ها:

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سیاست حفظ حریم خصوصی|شرایط و ضوابط | ویرایش: 2.9

بازدید ها