به نام خدا

فراخوان مقاله

هدف مجله دسترسی به آخرین یافته­ها و تحقیقات و پژوهش­های مرتبط با زمینه­های پذیرش مقالات در گروه علمی حقوق خصوصی می­باشد.

در تنظیم و ارائه مقالات نکات زیر رعایت شود:

1-     مقاله قبلأ در نشریه دیگری چاپ نشده باشد، دارای شیوه پژوهشی یا یافته­ای نو باشد.

2-     چاپ مقالات دانشجویان دوره دکترا اولویت دارد.

3-     مقاله از چهار بخش چکیده، مقدمه، بدنه اصلی مقاله، و نتیجه­گیری تشکیل می­شود. و در پایان منابع مورد مراجعه در مقاله آورده می­شود.

4-     مقاله حداقل 15 صفحه و حداکثر 25 صفحه باشد.

5-     ابتدا عنوان مقاله نوشته می­شود و عناوین نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان ذیل آن نوشته می­شود.

6-     چکیده حد اکثر 250 کلمه باشد و در زیر چکیده واژه­های کلیدی آورده می­شود.

7-     واژه های کلیدی با عنوان مقاله متناسب، سلیس و روان بوده و حد اکثر 6 واژه کلیدی باشد.

8-     مقدمه در این قسمت، صورت مسئله مورد تحقیق نوشته می­شود و سپس تاریخچه علمی مطلب مورد مطالعه همراه با ذکر منابع مورد مراجعه و پیشینه تحقیق و هدف ها و فرضیه های تحقیق آورده می­شود.

9-     بدنه اصلی مقاله در این قسمت تحقیقات و پژوهش­ها و کارهای انجام شده همراه با شکل­ها و نمودارها آورده می­شود.

10-  نتیجه­گیری در این قسمت از مقاله نتیجه کار تحقیقات انجام شده ذکر می­گردد و ممکن است در این بخش به نتایج حاصل از نمودارها و عکس­ها نیز اشاره نمود.

11- منابع مورد مراجعه تنها منابعی در این بخش ذکر می­شوند که در متن مقاله از آنها استفاده شده باشد.

12- ذکر نام مولف یا مولفان، مرتبه علمی و رشته تخصصی و نشانی و پست الکترونیک در زیر عنوان مقاله الزامی است.

13-  عناوین اصلی مطالب در مقاله با شماره­های 1- مقدمه 2-بدنه اصلی مقاله 3- نتیجه­گیری 4- منابع مورد مراجعه می­باشد.

14- توضیحات عناوین فرعی ذیل عناوین اصلی به صورت فرعی شماره­گذاری شود مثلأ 1-2 و 2-1-2

ارائه ترجمه انگلیسی عنوان مقاله ، نام مولف یا مولفین ، آدرس، پست الکترونیک، چکیده و کلید واژه ها الزامی است.

زمینه­های پذیرش مقالات:

حقوق مدنی ،حقوق تجارت ،حقوق بین­الملل خصوصی، سازمان قضائی و آئین دادرسی و حقوق جزای خصوصی

لطفا مقالات خود را حد اکثر در 25 صفحه و در فرمت2007 word تنظیم، و یک نسخه از آن را به همراه لوح فشرده به دفتر مجله ارسال فرمائید.