در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سفارش نشریه

نام
ایمیل

شماره 43- بهار 1394

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی

شاپا: ‎1735-305x

مدير مسئول:

دکتر محترم نعمت طاوسي

پست الکترونیک: ‎M_nemattavousi@azad.ac.ir‎

سردبير:

دکتر محمدکريم خداپناهي

پست الکترونیک: ‎m-khodpanahi@sbu.ac.ir‎

مدیر داخلی:

جميله کلانتری

پست الکترونیک: ‎jip@azad.ac.ir‎

دبیر هیات تحریریه:

محمد تقی دلخموش

پست الکترونیک: ‎delkhamoush@hotmail.com‎

آخرین شماره
سال يازدهم - شماره 43- بهار 1394 - ‎1394/03/31‎
آزمون‌هاي رواني

مقياس مشکلات بين شخصي: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاري

معرفي پايگاه‌هاي اطلاعاتي

مسيرهاي دستيابي به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمي روان‌شناختي

اخبار

تقويم مجامع ملي و بين‌المللي

تحليل کيفي بهزيستي فاعلي از ديدگاه دختران نوجوان

نویسنده (ها) : نغمه تقوي , پرويز آزادفلاح , فرشته موتابي , ابراهيم طلايي

سبک‎هاي انگيزش و پيشرفت تحصيلي: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصيلي

نویسنده (ها) : افسانه لطفي عظيمي , صغري ابراهيمي قوام

اثربخشی درمان گروهی مدیریت تنیدگی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان

نویسنده (ها) : مهسا کارآموزيان , قاسم عسکري زاده , علي دره‌کردي

اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی بر کاهش مشکلات زمان خواب و بهبود رابطه کودک‌ـ‌مادر

نویسنده (ها) : شايسته شکوفه‌فرد , محمدعلي مظاهري , کارينه طهماسيان

اثربخشی بازی درمانگری والدینی برکاهش نشانه‌های اختلال‌های برونی‌سازی‌ در کودکان

نویسنده (ها) : الهه آقايي , مريم بيات

رابطه حمايت‌هاي اجتماعي با بهزيستي روان‌شناختي و افسردگي: نقش واسطه‌اي حرمت‌خود و نيازهاي اساسي روان‌شناختي

نویسنده (ها) : مرتضي مرادي , اعظم چراغي

شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی

نویسنده (ها) : الهام فرخي , ندا سبزي

مقایسه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی

نویسنده (ها) : ناهيد کهزادي , بهنام مکوندي

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سیاست حفظ حریم خصوصی|شرایط و ضوابط | ویرایش: 2.9

بازدید ها