در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سفارش نشریه

نام
ایمیل

شماره 41

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی

شاپا: ‎1735-305x

مدير مسئول:

دکتر محترم نعمت طاوسي

پست الکترونیک: ‎M_nemattavousi@azad.ac.ir‎

سردبير:

دکتر محمدکريم خداپناهي

پست الکترونیک: ‎m-khodpanahi@sbu.ac.ir‎

مدیر داخلی:

جميله کلانتری

پست الکترونیک: ‎jip@azad.ac.ir‎

دبیر هیات تحریریه:

محمد تقی دلخموش

پست الکترونیک: ‎delkhamoush@hotmail.com‎

آخرین شماره
سال يازدهم - شماره 41 - ‎1393/09/29‎
آزمون‌هاي رواني

مقياس اضطراب کودکان پيش‌دبستاني: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاري (نسخه فارسي)

معرفي پايگاه‌هاي اطلاعاتي

مسيرهاي دستيابي به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمي روان‌شناختي

اخبار

تقويم مجامع ملي و بين‌المللي

روابط ساده و چندگانه ويژگي‌هاي شناختي و نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و وسواس‌ـ‌بی‎اختیاری

نویسنده (ها) : محمدعلي بشارت , رقيه‌سادات ميرجليلي

کودک آزاری، حافظه تاریخچه شخصی، طرحواره‏های اولیه، کیفیت زندگی

نویسنده (ها) : طاهره محمدي , محمد‌علي مظاهري , محمود حيدري

خلاقیت و ناراستگویی: توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی

نویسنده (ها) : ابراهيم احمدي

اثربخشی آموزش تاب‌آوري بر بهزيستي روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی¬سازی‌شده

نویسنده (ها) : مرضيه دوستي , معصومه پورمحمدرضاي تجريشي , باقر غباري بناب

مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی

نویسنده (ها) : مژده پوردانا , سيدعلي محمد موسوي , عبدالجواد احمدي

نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی

نویسنده (ها) : ليلا رشيدبيگي , فريده يوسفي

پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه

نویسنده (ها) : زهره محمدي , بهرام جوکار , مسعود حسين چاري

حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود

نویسنده (ها) : علي اصغر حسين‌زاده , مرتضي عزيزي , حسين توکلي

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول

سیاست حفظ حریم خصوصی|شرایط و ضوابط | ویرایش: 2.9

بازدید ها